Nguyễn Văn Thành

 

"Con người này dành một sự tôn trọng hết sức đặc biệt cho gỗ, hơn thế từng tác phẩm điểu khắc đều mang trên mình một câu chuyện riêng và là minh chứng cho cho một loại gỗ quý mà thiên nhiên Việt Nam đã tạo ra. Ngoài ra, tình yêu về loại gỗ thiêng này đã được Mr. Thành gửi gắm qua một Website riêng chỉ nói về tượng gỗ tuyết Hoàng Đàn với những câu trích và hình ảnh mang nhiều cảm hứng."